Cách viết dạng CAUSE - SOLUTION (problem-solution) essay IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng & PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5) để thí sinh có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách viết dạng CAUSE - SOLUTION essay IELTS WRITING

I. Nhận diện dạng "cause -solution (problem-solution)" essay

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thực chất dạng PROBLEM-SOLUTIONS là dạng 2 questions vì đề cũng hỏi thí sinh 2 question, tuy nhiên đi sâu cụ thể là question 1 sẽ hỏi về PROBLEMS - tức là vấn đề của sự việc là gì và question 2 sẽ là SOLLUTIONS tức là làm thế nào để giải quyết được sự việc ấy
 • Giải  thích  kĩ  hơn:
  • Cause (hoặc  problem) tức  là cần nêu nguyên nhân   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "cause" tiếng anh
  • Solution tức  là  cần  nêu  giải  pháp  
  • Như vậy dạng cause - solution  cần nêu nguyên nhân & giải  pháp  của vấn đề 

2. Nhận diện

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với dạng Cause / Problem  - Solution  không  thể  hiểu  máy  móc  là  bất  cứ  đề  nào  cũng  phải có  từ  Cause / Problem  - Solution thì  mới  là  dạng Cause - Solution:
  • Có  những  đề  sẽ  nêu  rõ   Cause / Problem / Reason  - Solution IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Đề  ví  dụ: Influence of human beings on the world's ecosystem is leading to the extinction of species and loss of bio-diversity. What are the primary causes of loss of bio-diversity? What solutions can you suggest?
   • Đề  ví  dụ: Students leave high school without learning how to manage their money. What are the reasons and solutions for this issue?
  •  Có những đề sẽ dùng các từ paraphrase với  các  từ  "cause-solution"  hoặc  hàm  ý  mang nghĩa  "cause-solution"    IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Đề  ví  dụ: Cyclists and car drivers today share the same road. What are the problems? What can be done to reduce these problems? (13/06/2020)
   • Đề  ví  dụ: Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? And how to increase its popularity? (18/06/2016)

II. Từ vựng & cấu trúc thường dùng trong dạng "CAUSE / PROBLEM - SOLUTION"

III. Phân biệt bố cục thân bài dạng Cause - Solution & các dạng khác thuộc 2-question essay

IV. Một số bài essay dạng Cause - Solution (có hướng dẫn kĩ)

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0