PHÂN TÍCH ĐỀ"The chart below gives information about the most common sports played in New Zealand in 2002"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ"The chart below gives information about the most common sports played in New Zealand in 2002"IELTS WRITING TASK 2 từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

I. Đề bài

The chart below gives information about the most common sports played in New Zealand in 2002.

The chart below gives information about the most common sports played in New Zealand in 2002.

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn TỪ VỰNG TOPIC SPORTS IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Bạn HS IELTS TUTOR đã đi thi và đạt target 6.5 nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc