PHÂN TÍCH ĐỀ"The charts below give information about USA marriage and divorce rates between 1970 and 2000, and the marital status of adult Americans in two of the years"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ"The charts below give information about USA marriage and divorce rates between 1970 and 2000, and the marital status of adult Americans in two of the years"IELTS WRITING TASK 1 từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

I. Đề bài

The charts below give information about USA marriage and divorce rates between 1970 and 2000, and the marital status of adult Americans in two of the years.

The charts below give information about USA marriage and divorce rates between 1970 and 2000, and the marital status of adult Americans in two of the years.

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Biểu đồ này xem như dạng mixed mỗi body viết 1 biểu đồ
 • Overall:
  • Marriages có xu hướng giảm qua các năm (there was a fall in the number of marriages in the USA between 1970 and 2000), divorces gần như giữ nguyên   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  PHÂN BIỆT "REMAIN & RETAIN" TIẾNG ANH
  • Trong khi married & widowed có giảm thì never married & divorced lại tăng 
 • Body 1: Biểu đồ số 1 
  • Marriages: The USA registered 2.5 million marriages in 1970. This figure remained the same in 1980 and decreased thereafter thus settling at 0.5 million less than its initial value by the end of the given period.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "thus" tiếng anh
  • Divorces: The number of divorces was around one million at the start. This figure was back to its initial point despite a rise during the 1980 and 1990 (nêu số liệu)
 • Body 2: Biểu đồ số 2
  • Married: In 1970, the percentage of married Americans was 70 which dropped by 10% in 2000  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "spend" tiếng anh
  • Divorced: 1% of Americans were divorced at the start. This figure jumped to 9% by the end. 
  • Never married: The percentage of Americans who had never married was 15% in at the start which saw a rise by 5% in 2000  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt "percentage" và "percent" trong tiếng anh
  • Widowed: In 1970, 9% of Americans were widowed and this value saw a decline by 2% after 30 years.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Bạn học sinh đã đi thi và vượt target 0.6 đạt 6.5 nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc