Phân tích "The protein and calorie intakes of people in different parts of the world." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 6/4/2023)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The protein and calorie intakes of people in different parts of the world." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 6/4/2023)

I. Đề bài

The protein and calorie intakes of people in different parts of the world.

The protein and calorie intakes of people in different parts of the world.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
  • Body 1: Biểu đồ 1 
   • North America had the highest rate of 80%, which includes the maximum percentage protein (62%) that derived from the fats and meats of animals, and other protein (18%). 
   • Latin America was the second (45%), which contains animal protein (32%) and other protein (13%). 
   • East Africa was listed the third (31%), which involves animal protein (16%) and other protein (15%). 
   • India had the minimum proportion of the account of the average intake of calories (28%), which embody animal protein (13%) and other protein (15%).
  • Body 2: Biểu đồ 2 
   • Much more calories intake by North America individuals (nêu số liệu) than the people of Latin American, East Africa and India (nêu số liệu)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0