Phân tích "The table below shows the salaries of secondary/high school teachers in 2009." IELTS WRITING TASK 1 (COMPUTER-BASED 29/7/2022 & 23/11/2023)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The table below shows the salaries of secondary/high school teachers in 2009." IELTS WRITING TASK 1(COMPUTER-BASED 29/7/2022)

I. Đề bài

The table below shows the salaries of secondary/high school teachers in 2009.(COMPUTER-BASED 29/7/2022)

The table below shows the salaries of secondary/high school teachers in 2009.(COMPUTER-BASED 29/7/2022)

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: 
   • While teachers in Luxembourg were the most well-paid, teachers from Australia were the lowest-paid. 
   • The amount of time it took for a teacher in Denmark to earn the maximum salary was much faster than most other countries. >> IELTS TUTOR lưu ý cách Paraphrase từ "teacher" tiếng anh
  • Body 1: Viết về Australia + Denmark 
   • The time that teachers in Denmark and Australia reach maximum salary (nêu số liệu…) was shortest with around 8 years >> IELTS TUTOR lưu ý Paraphrase từ "reach/amount"
  • Body 2: Luxembourg + Japan + Korea 
   • Secondary and high school teachers in Luxembourg were paid a starting salary of $80,000 a year, and teachers with at least 15 years of experience in Luxembourg earned up to $119,000 a year, 
   • Japan + Korea:
    • The salaries of teachers with no experience and with at least 15 years of teaching in Korea and Japan was lowest, earning below $30,000 and $34,000.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0