Vì sao cần phải dùng cấu trúc so sánh trong IELTS WRITING TASK 1

· Writing,Grammar

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing IELTS TUTOR cung cấp Vì sao cần phải dùng cấu trúc so sánh trong IELTS WRITING TASK 1

I."Tất tần tật" về "SO SÁNH" IELTS Writing Task 1

II. Vì sao cần phải dùng cấu trúc so sánh trong IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong phần đề bài của IELTS Writing Task 1, đặc biệt là dạng Line Graph, Bar Chart và Table có yêu cầu “Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant”, vì vậy việc so sánh giữa các đối tượng, các số liệu là điều cần thiết.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking