with eggs laid hay with eggs being laid cái nào đúng?

· Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm liệu , with eggs laid hay , with eggs being laid cái nào đúng?

I. IELTS TUTOR xét ví dụ

Câu bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR viết như sau:

 • Then, female adult salmon die within 2 weeks, and a new cycle begins with eggs being laid. 

Trong đó bạn học sinh của IELTS TUTOR thắc mắc là:

 • with eggs laid hay là with eggs being laid đúng 

Thì câu trả lời sẽ là cả 2 đều đúng, nhưng đối với trường hợp này người ta thường dùng eggs being laid hơn cho rõ nghĩa vì bản thân từ laid (phân từ của lay) là từ dễ gây sự nhầm lẫn với lie nên ghi rõ being laid sẽ rõ ràng hơn

IELTS TUTOR xét các ví dụ:

 • We like to make sure we eat ours in under two weeks (because they tend to taste better) but so long as the egg is eaten within one month of it being laid you will be fine
 • The whole process takes approximately 25 hours to complete. Within about thirty minutes of an egg being laid, the process starts again

 • It gets another layer of white/albumen and a new layer of shell before being laid

II. Rút gọn mệnh đề quan hệ bỏ động từ to be

IELTS TUTOR có hướng dẫn rất kĩ về cách rút gọn mệnh đề quan hệ nhớ đọc kĩ

Nếu đã đọc kĩ kiến thức mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì:

Nếu động từ chính là là to be, có thể lược bỏ dạng rút gọn being.

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
  • The woman who was in charge of this department has just been promoted. (Dịch: Người phụ trách phòng ban này vừa được thăng chức).
   • Rút gọn: The woman being in charge of this department has just been promoted.
  • I like books which were written by Stephen King.
   • Rút gọn: I like books written by my father (hoặc dùng being writtten vẫn được) 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking