Phân tích đề"The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002"IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phân bố bố cục bài "The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002.

The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002.

II. Cách làm dạng table

II. Phân bố bố cục bài "consumer spending on different items"

1. Mô tả hàng dọc & hàng ngang

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với biểu đồ Bar thông thường sẽ có rất nhiều thông tin, nếu không biết lựa chọn những thông tin nào quan trọng cần mô tả và đề cập trong biểu đồ thì rất dễ viết thiếu giờ, việc mô tả tất tần tật những số liệu có trong biểu đồ là việc không cần thiết nhé
 • Cũng như dạng Bar Chart ở phía trên, cố gắng mô tả cả 2 category có trong biểu đồ, thay vì chỉ tập trung mô tả xuôi, tức là ở biểu đồ table, cần mô tả và so sánh cả hàng ngang lẫn hàng dọc 
IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • Bài này, ngoài việc mô tả hàng dọc là Food/Drinks/Tobacco là những thứ mà dân ở nước được điều tra tiêu thụ nhiều nhất, nên mô tả thêm hàng ngang là nước nào tiêu thụ nhiều tiền nhất cho 3 sorts of products trên, ví dụ ở đây là Turkey tiêu nhiều nhất trong cả 5 nước đó 

2. Bố cục bài "consumer spending on different items"

Phân tích bài Table Chart trên IELTS TUTOR có thể phân chia bố cục bài IELTS Writing Task 1 như sau:

 • Câu Overall: Có thể nói là nhìn chung thì Turkey và Ireland là chi tiêu nhiều nhất trong tất cả 5 nước được surveyed và Food/ Drinks/Tabacco là những products mà cả 5 nước đều chi tiêu tiền nhiều nhất 
  • IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: 
   • The largest proportion of consumer spending in each country went on food, drinks and tobacco
 • Body 1: Nên tập trung mô tả Food/Drinks/Tabacco, trong đó thì nêu số liệu nước nào đứng 1, nước nào đứng nhì, số liệu nước nào thấp nhất 
  • Mô tả Food/Drinks/Tabacco:
   • Consumer spending on food, drinks and tobacco was noticeably higher in Turkey, at 32.14%, and Ireland, at nearly 29% (HOẶC: IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Food, drinks and tobacco accounted for the greatest proportions of consumer spending in all five countries, with Turkey (32.14%) and Ireland (28.91%) spending significantly more on these items than the other three countries (18.80% in Spain, 16.36% in Italy and 15.77% in Sweden))  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CẤU TRÚC NHẤN MẠNH TIẾNG ANH
 • Body2: Mô tả 2 nhóm còn lại là Clothing/Footwear và Leisure/Education thì số liệu thấp hơn nhiều so với Food/Drinks/Tabacco, và mô tả số liệu 2 products của những nước nổi bật ra 
  • Mô tả Clothing/Footwear:
   • Consumers in Italy, who spent 9.00% of their expenditure on Clothing/Footwear, were the biggest spenders on them. Expenditures in this category for the other four countries ranged from 5.40% to 6.63%.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "SUCH" tiếng anh
  • Mô tả Leisure and education:
   • Leisure and education were the smallest expenditure for all these countries when even in Turkey where the spending was greatest, the figure was only 4.35%.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng & paraphrase từ "Vary" tiếng anh
   • Spain was the lowest-spending country in this category, at 1.98%.

III. Cách xác Định Chủ Ngữ & đơn vị

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chủ ngữ của bài này sẽ là THE PERCENTAGE OF NATIONAL CONSUMER EXPENDITURE BY CATEGORY IN 2002 / HOẶC LÀ CONSUMER SPENING ON DIFFERENT ITEMS IN FIVE DIFFERENT COUNTRIES IN 2002
 • Đơn vị của biểu đồ là: %.
 • Sau khi xác định chủ ngữ của bài, mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.
  • Paraphrase như sau:
   • THE PERCENTAGE OF NATIONAL CONSUMER EXPENDITURE BY CATEGORY IN 2002
   • = The figure for consumer expenditure by category
   • = The proportion of consumer spending on ..... in five different countries in 2002

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking