Cách phân bố bố cục bài "the number of mobile phones and landlines"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phân bố bố cục bài "the number of mobile phones and landlines"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

You should spend about 20 minutes on this task.

The chart shows the number of mobile phones and landlines per 100 people in selected countries.
Write a report for a university lecturer describing the information given.

You should write at least 150 words.

The chart shows the number of mobile phones and landlines per 100 people in selected countries.

II. Cách làm dạng bar chart

III. Phân bố bố cục

1. Xác định đơn vị

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này đơn vị không thể là % được vì ngay trên đề bài, đơn vị đã ghi rõ là số lượng, có thể đọc thêm về vấn đề xác định đơn vị này IELTS WRITING TASK 1 thông thường lập dàn bài lúc nào cũng có xác định đơn vị là vì vậy
Cách phân bố bố cục bài "the number of mobile phones and landlines"IELTS WRITING TASK 1

2. Các cách viết với bài nhiều số liệu

Gặp bài nhiều số liệu như này thì IELTS TUTOR lưu ý sẽ có 2 cách viết

 • Cách 1 là mỗi body viết cho 1 category ví dụ như body 1 landlines, body 2 là mobile, nhưng mà cách viết này rõ ràng nhưng lại k có so sánh giữa 2 số liệu thì sẽ khó điểm cao quá 7 
 • Còn cách 2 là chia body theo đặc điểm, ví dụ body 1 là những nước mobile > landlines, body 2 là nước mobile = landlines và mobile < landlines thì như vậy sẽ so sánh đc các nước thì điểm sẽ cao hơn

3. Phân bố bố cục theo cách 1 (mỗi body một category)

IELTS TUTOR lưu ý:

Bài này vì có rất nhiều số liệu, category rất rối nên cách tốt nhất để phân đoạn bố cục sẽ chia Body 1 dành để nói mobile và Body 2 dành để nói Landlines có thể viết như sau:

 • Câu Overall: số lượng người dùng mobiles và landlines ở các nước được surveyed thì không giống nhau, có 1 vài nước như Can, Us, Denmark thì Landlines popular hơn, trong khi những nước còn lại thì mobile lại more preferred, chỉ có ngoại trừ Denmark là 2 cái đó nó gần như popular ngang nhau
 • Body 1: Mô tả Mobile, có thể nói Sweden & Italy là có nhiều người dùng mobile nhất, nêu số liệu, trong khi đó Can và Us thì ít nhất. Còn Ger và Denmark thì số liệu mức trung bình, at around...% bao nhiêu đó 
 • Body 2: Mô tả Landlines, nói xu hướng người dùng giữa các nước gần như ngược lại hoàn toàn với Mobile khi Can, Us thì có gần như là nhiều người dùng landlines nhất trong khi Italy là có ít người dùng landlines nhất trong 7 nước. Chỉ có Denmark thì vẫn dominate the chart với số liệu lớn nhất là bao nhiêu đó!

IV. Cách xác Định Chủ Ngữ & đơn vị

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chủ ngữ của bài này sẽ là THE NUMBER OF MOBILE PHONES AND LAND LINES
 • Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên sẽ căn cứ vào:
  • 1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the chart shows the number of mobile phone and landlines
  • 2. Đơn vị của biểu đồ là: Number of phones / 100 people --> đề đã cho number thì không có lí gì mà các em lại viết vào bài % 
  • ==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE NUMBER OF MOBILE PHONES AND LAND LINES
 • Sau khi xác định chủ ngữ của bài, mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm
  • Paraphrase như sau:
   • THE NUMBER OF MOBILE PHONES AND LAND LINES
   • = The figures for cellphones and landlines.
   • = The number of telecommunication equipment

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK