Phân tích bài"The bar chart below shows the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phân bố bố cục bài "the numbers of men and women attending various evening courses "IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The bar chart below shows the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009. The pie chart gives information about the ages of these course participants.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

» Write at least 150 words.

The bar chart below shows the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009. The pie chart gives information about the ages of these course participants.

II. Cách làm dạng Mixed

III. Phân bố bố cục

IELTS TUTOR lưu ý:

Đặc điểm đầu tiên em cần nhớ trong khi viết dạng có hai biểu đồ là: Mỗi đoạn thân bài em sẽ viết cho mỗi biểu đồ. Trong câu overall em cũng phải viết 1 câu cho mỗi biểu đồ, tức là câu overall phải viết 2 câu nhé!

Cách phân chia bố cục bài này sẽ là như sau:

 • Câu Overall: sẽ viết 2 câu, câu đầu tiên dành cho biểu đồ bar và câu thứ 2 dành cho biểu đồ tròn: 
  • IELTS TUTOR gợi ý như sau: 
   • Nhìn biều đồ cột, điểm nổi bật đầu tiên là số lượng nữ tham gia học áp đảo so với nam, ở hầu hết tất cả các khóa học chỉ trừ Sculpture. 
   • Ở biểu đồ tròn, dường như là càng già thì người ta càng ham học và đăng kí course nhiều hơn, nhất là ở độ tuổi 40+ gần như là chiếm 2/3 số lượng người đăng kí 
 • Body 1: Sẽ dành cả đoạn thân bài thứ nhất này để mô tả cho biểu đồ Bar. 
  • IELTS TUTOR gợi ý như sau: 
   • Có thể miêu tả Language là course mà nữ giới thích đăng kí nhất, so sánh số liệu nữ học Language so với nam như nào. 
   • Sau đó mô tả Painting và Drama cũng khá popular với nữ, so sánh số liệu, nên gộp chung Drama và Painting nói lại với nhau hơn là nói riêng từng category mất thời gian.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   CÁCH PARAPHRASE "FAMOUS" IELTS
   • Ngược lại với toàn bộ khóa học thì Sculpture là khóa học mà nam đăng kí nhiều hơn nữ, so sánh số liệu
    • IELTS TUTOR gợi ý cách nhóm số liệu:

     • Language & Sculpture là cần phải nêu vào vì đây là số liệu nổi bật (language là số liệu lớn nhất còn sculpture là số liệu duy nhất mà men> women), trong khi đó số liệu drama & painting hơi giống nhau nên có thể chọn 1 trong 2 thôi nhé

 • Body2: Sẽ dành cả đoạn thân bài thứ hai này để mô tả cho biểu đồ Tròn nhé
  • IELTS TUTOR gợi ý như sau: 
   • Đề cập lứa tuổi nào là đăng kí học nhiều nhất, nêu số liệu. 
   • Lứa tuổi 40-49 và 30-39 thì đứng thứ 2 và 3 và hai số liệu của hai lứa tuổi này cũng gần như tương đương nhau, so sánh số liệu. 
   • Ngược lại với tất cả thì lứa tuổi nhỏ nhất dưới 20 tuổi thì chỉ đăng kí học rất ít, chiếm 5% 

IV. Cách xác Định Chủ Ngữ & đơn vị

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chủ ngữ của bài này sẽ là NUMBER OF MEN AND WOMEN
  • Chính xác hơn chủ ngữ đầy đủ của bài sẽ là  the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009 sẽ là chủ ngữ chính của biểu đồ bar 
  • Còn biểu đồ chart chủ ngữ chính là the ages of these course participation thì em sẽ paraphrase trên 2 cái chủ ngữ chính đó
 • Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì sẽ căn cứ vào:
  • 1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the bar chart below shows the number of men and women
  • 2. Đơn vị của biểu đồ là: Number of people
   • Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là NUMBER OF MEN AND WOMEN
 • Sau khi xác định chủ ngữ của bài, mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm
  • Paraphrase như sau:
   • NUMBER OF MEN AND WOMEN
    • = A group of adults
    • = Several adults
    • Các cách paraphrase có thể tham khảo
     • the figure for ......
     • how many males and females joining in evening courses....
     • the age distribution / range of these course participation
 • Lưu ý là nếu đã có the number of mà em nào dại dột paraphrase thành THE PERCENTAGE OF / THE PROPORTION OF / THE RATE / THE RATIO ... là coi như Paraphrase sai cả bài nha!  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng Figure / percentage / proportion IELTS 

V. Nhóm số liệu

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi đi thi sẽ viết task 2 trước sau đó viết task 1 vì task 2 chiếm 2/3 số điểm mà nếu lỡ viết task 1 chưa xong thì vì task 1 không có conclusion nên vẫn có cơ hội điểm cao nếu trong trường hợp chưa hoàn thành xong task 1 nên việc mình viết task 1 dài là chưa ổn   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Tham khảo kĩ phân bố thời gian IELTS WRITING 
 • Với task 1 muốn viết ngắn lại sẽ chọn lọc số liệu sẽ không nêu hết số liệu đề cho   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn nhóm số liệu 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking