Phân tích đề essay về "more adults work at home and more children study at home" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "more adults work at home and more children study at home" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Computer technologies are more accessible and cheaper. As the result, more adults work at home and more children study at home. Is this a positive or negative development?

II. Từ vựng

    Từ vựng topic work from home IELTS TUTOR tổng hợp

    III. Phân tích

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Dạng bài này thuộc dạng Is this a positive or negative development? mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ
    • Nếu theo hướng cho rằng xu hướng đề cho Computer technologies are more accessible and cheaper. As the result, more adults work at home and more children study at home là positive thì sẽ chia bố cục thân bài như sau
    • Body 1: Lí do số 1 vì sao cho rằng xu hướng đề cho Computer technologies are more accessible and cheaper. As the result, more adults work at home and more children study at home là positive
    • Body 2: Lí do số 2 vì sao cho rằng xu hướng đề cho Computer technologies are more accessible and cheaper. As the result, more adults work at home and more children study at home là positive

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc