Phân tích"The graph below shows the percentage of 18-25 year olds in universities"IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The graph below shows the percentage of 18-25 year olds in universities"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The graph below shows the percentage of 18-25 year olds in universities

The graph below shows the percentage of 18-25 year olds in universities

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Có thể mô tả theo đối tượng hoặc có thể chia bố cục theo giai đoạn 
  • Overall:
   • There was an increase in the proportion of students in all the given nations  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt INCREASE động từ & INCREASE danh từ 
   • Singapore had the highest proportion of 18-25-year-olds studying at universities for the majority of the given time.
  • Body 1: Viết về Singapore + Thailand
   • In 1961, 25% of 18-25-year-olds in Thailand was enrolled in university, and it was followed by Singapore at 15%.
   • From 1971 to 1991
    • The figure for Singapore increased to ….%
    • There was a slight decrease in the proportion of 18-25-year-olds in Thailand studying at universities (nêu số liệu)   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "improve" tiếng anh 
   • In  the last decades from 1991 to 2011, the proportion of Singaporeans went down to 34% in 2001.
   • In 2011, the percentages of those studying at universities stood at around 40% in Singapore and Thailand
  • Body 2: Viết về Malay + Philipines
   • In 1961, the percentages of studying at universities in the Philippines and Malaysia were below 10.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng Figure / percentage / proportion IELTS
   • From 1971 to 1991, figures for both Malaysia and the Philippines amounted to around 15%
   • In 2011
    • The figure in Malaysia remained unchanged at 15% till the end.
    • The figure for the Philippines was below 20%.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ task response của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0