• IELTS BLOG

  Tham khảo thêm các Blog khác trực thuộc IELTS TUTOR để có thêm các bài học bổ ích nhé:

  Chuyên từ vựng

  Chuyên luyện thi đại học

  Dành riêng chuyên Anh

  Chuyên sâu Writing

  Chuyên sâu Speaking

  IELTS định cư (General)

  Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao...
  Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional...
  Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi...
  Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR Ph...
  Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi...
  Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint...
  Mọi người ai cũng biết ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên thới giới hiện nay là Ti...
  Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional...
  Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi...
  Bên cạnh tham khảo thêm bài viết đã đạt 7.0 IELTS WRITING topic sports của học sinh IELTS TUTOR l...
  Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS...
  Bên cạnh học rất kĩ về các lưu ý và lỗi sai thường gặp trong IELTS WRITING TASK 2 cùng với Hướng...
  Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table),...
  Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table),...
  Bên cạnh hướng dẫn các bạn Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo Boom! BTS ‘Dynamite’ Video Crushes...
  More Posts