HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHÔNG SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ làm sao để hết run khi bước vào phòng thi IELTS, IELTS TUTOR hướng dẫn từng bước cách xác định phân bố bốc cục IELTS WRITING TASK 1 (Academic) thành 2 đoạn thân bài sao cho hợp lí nhất

Bài tập 1:

The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHỎI SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng Table có năm (between 1851 and 1901), với dạng có năm tức là dùng từ ngữ chỉ xu hướng như biểu đồ Line graph nhé 
 • Chủ ngữ của bài: the number of employees and factories producing silk in England and Wales 
 • Đơn vị của bài: là số lượng, vào thi đọc cho kĩ chứ nếu ghi vào đây % là sai hết cả bài 
 • Chia thì gì, vì sao: các năm đều quá khứ nên chia quá khứ đơn 
 • Câu Overall:
  • Số lượng total employees, males và females nhìn chung là giảm qua các năm, số lượng factories ngoại trừ tăng mạnh năm 1861 nhìn chung cũng có xu hướng giảm (xét hàng dọc)
  • Trong khi năm 1851 có số lượng total employees, males và females cao nhất, thì số lượng factories lại ít nhất. Năm 1901 số lượng  total employees, males và females thấp nhất (xét hàng ngang) --> ý màu đỏ này nếu dài quá thì khỏi đưa vào
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài (Bài này dễ nhất là gom 3 số liệu tương đồng nhau là males - females - total employees thành 1 body, body còn lại viết về factories, viết như này hơi dễ bị lệch body 1 dài hơn body 2, nhưng có thể hạn chế bằng cách body 1 mô tả những năm chính thôi, body 2 sẽ mô tả kĩ hơn 1 chút)
  • Body 1: Viết về males - females - total employees
   • Nêu số liệu năm 1851, sau đó 1861 bắt đầu giảm dần cho đến năm 1901, đặc biệt có năm 1891 là số males có tăng nhẹ
   • Nhớ so sánh số liệu năm 1901 nhỏ hơn bao nhiêu lần so với năm 1851 
  • Body 2: Viết về factories 
   • Số liệu bắt đầu năm 1851, sau đó năm 1861 tăng đột biến lên bao nhiêu, rồi giai đoạn 1871-1881 có tăng có giảm, sau đó giảm cho đến hết giai đoạn 

Bài tập 2:

The diagram below shows how orange juice is produced.

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHỎI SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

IELTS TUTOR lưu ý:

Bài này có 3 nhánh nhé:

 • Nhánh 1: sản xuất nước cam nhưng mà nếu extract có waste solid thì sẽ đem cho animal ăn 
 • Nhánh 2: khi extract xong đem đi đóng chai bán luôn
 • Nhánh 3: sau khi extract xong đi đi evaporate

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: process
 • Chủ ngữ của bài: how orange juice is produced --> dạng này thì khó sai chủ ngữ vì có nhiều cách paraphrase 
 • Đơn vị của bài: không có đơn vị 
 • Chia thì gì, vì sao: process đề bài k cho năm nên chia hiện tại đơn
 • Câu Overall:
  • Có various bước (nên khôn khéo chút, nếu nhiều bước quá đếm dễ sai thì cứ various), bắt đầu từ fresh oranges kết thúc bằng thành phẩm ra bán ở shop
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài (có thể thấy rõ là tự bản thân bài này đã chia ra thành 2 giai đoạn rồi là nước cam tươi và evaporation) 
  • Body 1: fresh juice đem đi packaging 
  • Body 2: evaporation 
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHỎI SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

Bài mẫu:

Source

The diagram illustrates the process of producing of orange juice. There are various stages in the process of making orange juice, beginning with the collection of fresh oranges and ending with the distribution of packaged juice to supermarkets.

Firstly, oranges are picked, loaded onto trucks, and delivered to a processing plant where they are thoroughly washed by a machine. Following this, the juice is extracted from the oranges by a squeezing machine, and the solid waste, including orange peels and seeds, is collected and used to feed animals. The squeezed juice can then either be packaged and sent to the supermarket, or transferred to another factory to undergo an evaporation process.

During the evaporation process, the fresh orange juice is processed by an evaporator machine where the water is removed. The concentrated juice is then canned and transported to a warehouse before being combined with water again. After that, it is packaged and distributed to supermarkets, ready to be purchased.

Bài tập 3:

The bar shows the percentage of people going to cinemas in one European country on different days.

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHỎI SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: bar graph (có năm)
 • Chủ ngữ của bài: the percentage of people going to cinemas in one European country on different days.
 • Đơn vị của bài: %
 • Chia thì gì, vì sao: quá khứ vì toàn năm quá khứ
 • Câu Overall: 
  • Trong cả 3 năm, thì số liệu thứ 6-7-CN luôn là cao hơn các thứ khác, trong đó Saturday luôn top (xét hàng ngang)
  • Số liệu giữa các năm giữa các thứ thì biến động, lúc lên lúc xuống, đặc biệt có friday là bằng nhau cả 3 năm (xét hàng dọc) 
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài (cách dễ nhất là gom những số liệu tương đồng lại thành 1 group)
  • Body 1: số liệu Monday, Tuesday, Wednesday
  • Body 2: số liệu Friday, Saturday, Sunday

Bài tập 4:

The pictures show information about average income and spending on food and clothes by an average family in a city in the UK.

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHỎI SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: mixed (table + pie)
 • Chủ ngữ của bài: do có 2 bảng nên sẽ có 2 chủ ngữ 
  • Table: the total income of an average British family & the amount of money spent on food and clothing
  • Pie: the proportion of spending on categories (fruits & vegetables.....)
 • Đơn vị của bài:
  • Table: £
  • Pie: %
 • Chia thì gì, vì sao: quá khứ vì toàn năm quá khứ 
 • Câu Overall: mỗi biểu đồ 1 câu 
  • trong khi income giảm, thì spending tăng
  • trong khi năm 2010 chi meet & fish nhiều nhất, thì năm 2013 chi tiêu fruits & vegetables nhiều nhất 
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài
  • Body 1: table 
  • Body 2: pies: trong biểu đồ pie thì có 2 cách viết:
   • Cách 1: chia ra 2 phần. Phần đầu năm 2010, phần sau năm 2013 (dễ viết hơn)
   • Cách 2: chia ra 2 phần. Phần đầu số liệu thay đổi nhiều bao gồm fruits & vegetables, meat & fish, clothes. Phần sau số liệu còn lại ít biến đổi

Bài tập 5:

The pie charts show the results of a survey conducted by a university on the opinions of full-time and part-time students about its services

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHỎI SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: Mixed (pie + pie)
 • Chủ ngữ của bài: the results of a survey conducted by a university on the opinions  of full-time and part-time students about its services.
 • Đơn vị của bài: %
 • Chia thì gì, vì sao: không nói gì cả, chia hiện tại đơn
 • Câu Overall: mỗi biểu đồ 1 câu 
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài
  • Body 1: biểu đồ 1 (how are you happy with IT support offered)
  • Body 2: biểu đồ 2 (how are you happy with currently opening hours)

Bài tập 6:

The chart below shows the number of passengers who used public transport in Somewhere town from 2012 to 2015.

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHỎI SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: Bar graph nằm ngang (có năm)
 • Chủ ngữ của bài: the number of passengers who used public transport in Somewhere town from 2012 to 2015.
 • Đơn vị của bài: số lượng 
 • Chia thì gì, vì sao: quá khứ 
 • Câu Overall:
  • Số liệu tram các năm trước hầu như chỉ đứng số 2, năm 2015 đột biết tăng mạnh bỏ xa các loại hình khác
  • Chỉ có số liệu tram là tăng qua các năm, còn 2 loại hình kia thì lúc tăng lúc giảm trong cả giai đoạn 
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài
  • Body 1: Tram + Train (để dễ so sánh năm 2012 tram nhỏ nhất, train lớn nhất, năm 2015 số liệu train < tram nhiều)
  • Body 2: Bus (mô tả khéo chứ dễ bị lệch body)

Bài tập 7:

The bar chart below shows the number of houses built per year in two cities, Derby and Nottingham, between 2000 and 2009.

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHỎI SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: bar graph (có năm)
 • Chủ ngữ của bài: the number of houses built per year in two cities, Derby and Nottingham, between 2000 and 2009.
 • Đơn vị của bài: số lượng
 • Chia thì gì, vì sao: quá khứ 
 • Câu Overall:
  • nhìn chung là qua các năm số nhà built thì tăng ở cả Derby và Nottingham
  • nhìn chung số liệu của Derby > Nottingham 
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài:
  • Số liệu cả Derby & Nottingham năm 2000 --> 2006
  • Số liệu cả Derby & Nottingham năm 2007 --> 2009

Bài tập 8:

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHỎI SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: map
 • Chủ ngữ của bài: the changes of a village in 1995 and now 
 • Chia thì gì, vì sao: năm 1995 thì chia quá khứ, kéo dài đến hiện tại chia hiện tại hoàn thành 
 • Câu Overall: 2 đặc điểm
  • có nhiều thay đổi, có những cái biến mất như là forest park, trong khi đó có nhiều cái tăng thêm như housing
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài
  • Năm 1995
  • Present (nhớ phải có so sánh những điểm khác biệt của năm 1995 và present)

Bài mẫu:

The maps illustrate the changes that have taken place in the village of Ryemouth since 1995. Overall, the village witnessed a great deal of changes between 1995 and now. Some new facilities such as a golf court, a tennis court, apartments and car parking facilities have been added.

The farmland and the forest which were present to the north eastern side of the village in 1995 have been removed and a golf court and a tennis court have been constructed. A car parking facility has also been built to the east of the hotel located on the south eastern region.

With regard to changes that have happened to the western side of the village, the road which was running in the north-south direction has been extended to the west. More houses have been constructed to the south of the road which was extended to the west. The shops which were situated to the south west part of the village have been demolished and restaurants have been built there. The fish market and the seaport to the south west of the village have also been removed and in the place of the fish market, apartments have been constructed.

Bài tập 9:

glass recycling

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHỎI SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: process
 • Chia thì gì, vì sao: hiện tại, đề không nói gì 
 • Câu Overall: various bước (hoặc có thể nêu rõ three major stages nếu quá rõ ràng và không sợ sai), bắt đầu bằng.... kết thúc bằng 
 • Bố cục cách viết 3 đoạn thân bài (riêng bài này viết 3 đoạn vì đề cho sẵn 3 steps, cứ chia ra mà viết thôi)
  • Body 1: Step 1
  • Body 2: Step 2
  • Body 3: Step 3

Bài mẫu

The diagram provides an outline of the steps involved in recycling old glass bottles. The process can be divided into three major stages, beginning with waste bottles and concluding with the sale of products in new glass bottles.

After glass bottles have been used, they are brought to a collection area where they are kept until a truck transports them to a recycling facility.

Once the bottles have arrived at the recycling plant, the first thing that happens to them is they are washed with water under high pressure to remove any dirt and other contaminants. After the bottles are clean, they are sorted into three groups based on the colour of the glass: brown, green, or clear. Next, the glass is broken into small pieces and the pieces are heated in a furnace at 600-800C, which causes the glass to melt. Subsequently, the liquid old glass is combined with new liquid glass and the mixture is poured into bottle-shaped molds.

Finally, the new bottles are filled with some kind of product which is delivered to stores and made available for sale. (182 words)

Bài tập 10

The chart show fresh fruit exports in 2010.

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHỎI SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì:  table (KHÔNG CÓ NGÀY THÁNG)
 • Chủ ngữ của bài: The number of fresh fruit exports 
 • Đơn vị của bài: metric tons, tons
 • Chia thì gì, vì sao: quá khứ (2010)
 • Câu Overall: Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài
  • South Africa xuất khẩu oranges nhiều nhất, thì Turkey xuất khẩu Lemons nhiều nhất (2 biểu đồ oranges + lemons)
  • Trong khi Turkey xuất khẩu kém nhất ở grapfruit, ở other types of citrus fruits thì US với Israel xuất khẩu không đáng kể 
 • Body:
  • Body 1: biểu đồ oranges + lemons (Cứ chia ra 2 phần, viết oranges trước, lemons sau)
  • Body 2: biểu đồ grapfruit + other types of citrus fruits (Cứ chia ra 2 phần, viết grapfruit trước, other types of citrus fruits sau)

Bài tập 11

The tables below give information about the temperatures and hours of daylight in two cities during the same weekend in May 2007.

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ BỐ CỤC ĐỂ KHỎI SAI TASK RESPONSE IELTS WRITING TASK 1 (Academic)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: mixed (table + table)
 • Chủ ngữ của bài: the temperatures and hours of daylight in two cities during the same weekend in May 2007.
 • Chia thì gì, vì sao: quá khứ 2007
 • Câu Overall: 
  • Mỗi bảng 1 câu 
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài
  • Body 1: bảng India 
  • Body 2: bảng Russia

Bài tập 12

The charts below show the proportion of holidaymakers using four different types of accommodations in three different years

The charts below show the proportion of holidaymakers using four different types of accommodations in three different years

IELTS TUTOR lưu ý:

Có thể bố cục bài như sau:

 • Overall: so sánh giữa 1988, 1998, 2008
  • Staying with family & friends giảm 
  • 2 đối tượng còn lại (camping, hotels tăng) nhất là hotels tăng mạnh
 • Body 1: viết về staying with friends ==> số liệu giảm

 • Body 2: viết về hotels & camping ==> số liệu tăng

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0